Διατροφή και Πρωταθλητισμός

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Η' Εξάμηνο
ECTS
2
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να λάβουν γνώση για τις διατροφικές απαιτήσεις αθλητών σε επίπεδο πρωταθλητισμού, καθώς και για την τυχόν επίδραση που έχουν στην απόδοση των αθλητών, τα πιο διαδεδομένα εργογόνα σκευάσματα.

 

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)