Διατροφή & Πολιτισμός

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να διευκολύνει την κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και την τροφή του προσεγγίζοντάς την όχι απλώς ως μια βιολογική ανάγκη, αλλά και ως στοιχείο του πολιτισμού.

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται να:

 • Αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο περιβαλλοντικοί και πολιτισμικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση των διαιτητικών συνηθειών των ατόμων και των ομάδων.
 • Είναι σε θέση να αξιολογεί ποιοτικά δεδομένα σε σχέση με τις πρακτικές εξασφάλισης και κατανάλωσης τροφής. 
 • Αναγνωρίζει τις  διατροφικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις της τοπικής κουζίνας.
 • Κατανοεί την προέλευση των διατροφικών ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις διάφορες εθνότητες και θρησκευτικές ομάδες. 
 • Έχει γνώση γύρω από τις καταβολές του πολιτισμού της διατροφής στην Ελλάδα. 
 • Είναι σε θέση να αξιολογεί στρατηγικές αξιοποίησης του πολιτισμικού πλούτου των μεσογειακών κοινωνιών στη διαμόρφωση πολιτικών διατροφής και σε προγράμματα διατροφικών παρεμβάσεων.
 • Εξοικειωθεί με τα βιβλιογραφικά δεδομένα και την έρευνα που διεξάγεται για τη Είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα βιβλιογραφικά και άλλα δεδομένα για τη συγγραφή μικρών επιστημονικών δοκιμίων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Κριτική σκέψη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)