Διατροφική Συμβουλευτική & Συμπεριφορά

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 

 • εξοικειωθούν με μεθόδους και τεχνικές τροποποίησης διαιτητικών συνηθειών και διαιτητικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της θεραπευτικής και προληπτικής παρέμβασης.
 • αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας με ασθενείς και υγιή άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διατροφικών παρεμβάσεων.
 • μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που προκύπτουν από τη μη-κινητοποίηση ή τη μη-συμμόρφωση των ατόμων στις διατροφικές οδηγίες.
 • εξοικειωθούν με τα συστατικά των επιτυχημένων παρεμβάσεων στις διάφορες παθήσεις.

 

 

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)