Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Η' Εξάμηνο
ECTS
2
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • να συμβάλλει, με δημιουργικό τρόπο, στην καλύτερη κατανόηση της οργανωσιακής αποτελεσματικότητας και στην διερεύνηση της επίδρασης των διαδικασιών του management στην ανθρώπινη συμπεριφορά. 
  • να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στην απόδοση του οργανισμού και τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων.
  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)