ΙΑ0801

Εφαρμογές Πληροφορικής σε Επαγγέλματα Υγείας

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σε όλες σχεδόν τις επιστήμες η πληροφορική αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διάδοση, προαγωγή, αλλά και τεκμηρίωση της επιστημονικής γνώσης. Ιδιαίτερα για τις επιστήμες της υγείας, αποτελεί συστατικό της θεμελίωσης της επιστημονικής μεθόδου, αλλά και της επιστημονικής εκπαίδευσης. Οι εφαρμογές της πληροφορικής στην υγεία έθεσαν μια νέα εποχή που σημαδεύτηκε από καινοτομίες όπως τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία, τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, και την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων όπως γενετικές ή και άλλες βιολογικές πληροφορίες. Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εφαρμογή των μεθόδων πληροφορικής και τη χρήση των ενδεδειγμένων προγραμμάτων για την οργάνωση και την επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, αποτελούν βασικούς στόχους του μαθήματος.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών πληροφορικής
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)