Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο
ECTS
2
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο της Διαιτολογίας-Διατροφής έχει οδηγήσει στην χρήση πολύπλοκων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία των στατιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται στην ιατρο-βιολογική έρευνα. Επιπλέον, η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων και τη χρήση των ενδεδειγμένων στατιστικών πακέτων για την οργάνωση και την ανάλυση των σχετικών πληροφοριών. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)