Φυσική

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι:

  • η απόκτηση γνώσης σε επιλεγμένα θέματα Φυσικής,
  • η εξοικείωση με αρχές και νόμους της Φυσικής που σχετίζονται με τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος,
  • η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για τις αρχές και τους νόμους σχετικά με την ιατρική διάγνωση και θεραπεία.
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)