Φυσικοχημεία Τροφίμων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των τροφίμων και η μελέτη της επίδρασης των φυσικών και χημικών διεργασιών που εφαρμόζονται στα τρόφιμα στη συντήρηση, την ασφάλεια και την ποιότητά τους. Μελετώνται επιλεγμένα θέματα των επιστημών των τροφίμων και συνδυάζονται με εργαστηριακές ασκήσεις.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο:

(α)  τη σύνδεση της θεωρίας των παραδόσεων με αντίστοιχα εργαστηριακά πειράματα.

(β)  την εκμάθηση μερικών βασικών εργαστηριακών τεχνικών της φυσικοχημείας τροφίμων. 

(γ)  την εξοικείωση με προσδιορισμούς και υπολογισμούς.

(δ) την αυτόνομη ή ομαδική εργασία φοιτητών υπακούοντας σε πρωτόκολλα.

Βασικός στόχος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους φοιτητές,  η ταχεία λήψη αποφάσεων, η παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και η ποσοτικοποίηση φυσικών  εννοιών.

 

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Ταχεία λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Ποσοτικοποίηση φυσικών εννοιών
  • Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Εκτέλεση επιστημονικών μετρήσεων ακριβείας
  • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)