Κλινική Διατροφή Παιδιών

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Επιλογής
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση της δίαιτας νεαρών ασθενών (νεογνών, παιδιών και εφήβων) με νοσήματα τα οποία είτε εμφανίζονται σε αυτήν την ηλικία ή σε αυτήν την ηλικία έχουν μεγάλο επιπολασμό, ή με νοσήματα τα οποία επιδρούν σημαντικά στη διατροφική κατάσταση των παιδιών-εφήβων. 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • εξοικειωθούν με τη διαδικασία της αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης νεογνών, παιδιών και εφήβων σε κλινικό περιβάλλον
 • μπορούν να σχεδιάσουν διατροφικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη νεαρών ασθενών με νοσήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)