Μοριακή Βιολογία & Γενετική

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Ασκήσεις, Διαλέξεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την δημοσίευση των πρώτων «χειρογράφων» της αλληλουχίας του ανθρώπινου DNA, τα επιτεύγματα της γονιδιωματικής ανάλυσης στην μοριακή γενετική είναι εντυπωσιακά.  Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή γνώσεων για την κληρονόμηση των χαρακτηριστικών, η κατανόηση του ρόλου της μοριακής γενετικής στην ανάδειξη της αιτιολογίας των μονογονιδιακών και  πολυγονιδιακών και πολυπαραγοντικών νοσημάτων όπως είναι η παχυσαρκία, οι μεταβολικές διαταραχές (Αλκαπτονουρία Ανεπάρκεια G6PD), η οικογενής υπερχοληστερολαιμία. Επίσης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων αποτυπώνεται η σχέση των περιβαλλοντικών παραγόντων όπως η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα, με τη γενετική προδιάθεση στην εκδήλωση των νοσημάτων. Τέλος, αναδεικνύεται η σημασία της λήψης του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις βοηθούν τους φοιτητές να αντιληφθούν πώς γίνεται η μοριακή διάγνωση των νόσων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • κατανοεί τον τρόπο μεταβίβασης των γενετικών χαρακτηριστικών με βάση την Μενδελιανή κληρονομικότητα.
  • υπολογίζει την συχνότητα των αλληλομόρφων και των ετεροζυγωτών με βάση την ισορροπία Hardy-Weinberg.
  • αναλύει και να ερμηνεύει τις γενετικές πληροφορίες αξιοποιώντας την σύγχρονη μεθοδολογία.
  • γνωρίζει την γενετική αιτιολογία των πιο συχνών μονογονιδιακών και πολυγονιδιακών νοσημάτων, και να κατανοεί την τροποποιητική δράση των περιβαλλοντικών συνιστωσών όπου αυτή υπάρχει.
  • γνωρίζει την ποικιλότητα των ατόμων με βάση την γενετική τους σύσταση.
  • αντιλαμβάνεται τα ηθικά διλήμματα που ανακύπτουν από τις αναλύσεις μοριακής γενετικής.
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)