Οικονομικά

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Β' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • να γνωρίσουν οι φοιτητές τις έννοιες της οικονομίας και της οικονομικής επιστήμης,
  • να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες, θεωρητικές προσεγγίσεις και αναλυτικά εργαλεία από τα πεδία της μικρο και μακρο οικονομικής και της δημόσιας οικονομικής,
  • να μπορούν να αναλύουν τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται στις αγορές.
  • Αυτόνομη εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Λήψη αποφάσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)