Πρακτική Άσκηση

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ζ' Εξάμηνο, Η' Εξάμηνο
ECTS
30
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι να προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να ασκήσουν το επάγγελμα του διαιτολόγου: τους προετοιμάζει να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές τους γνώσεις και να σκέπτονται με κριτικό πνεύμα, ώστε να συμβάλλουν εποικοδομητικά στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και της γενικότερης υγείας ατόμων και πληθυσμιακών ομάδων. 

Επίσης, τους προσφέρει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, στην οποία αμέσως μετά την απόκτηση του πτυχίου τους θα χρειαστεί να ενταχθούν, διευρύνοντας πιθανότατα και τους μελλοντικούς φορείς απασχόλησης.

Ειδικότερα, οι στόχοι της Πρακτικής Άσκησης είναι να παρέχει στους/στις ασκούμενους/ες φοιτητές/τριες:

– ευκαιρίες για να εφαρμόσουν τη θεωρητική τους γνώση στην πράξη, μέσα σε ένα ελεγχόμενο, αλλά πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

– πρακτικές γνώσεις και νέες εμπειρίες

– προετοιμασία για να προσφέρουν στον επαγγελματικό και ερευνητικό τομέα

– καθοδήγηση για να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές απαιτήσεις του εργασιακού χώρου

– σύνδεση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία στην οποία θα εργασθούν.

  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)