Βιοστατιστική Ι

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Α' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σε όλες σχεδόν τις επιστήμες, η ικανότητα χειρισμού των στατιστικών μεθόδων αποτελεί εξαιρετικής χρησιμότητας εργαλείο για την προαγωγή και τεκμηρίωση της επιστημονικής γνώσης. Ιδιαίτερα για τις επιστήμες της υγείας, η στατιστική ανάλυση αποτελεί ουσιώδες συστατικό της επιστημονικής μεθόδου και της επιστημονικής εκπαίδευσης. Η εξοικείωση των φοιτητών με την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων και τη χρήση των ενδεδειγμένων στατιστικών πακέτων είναι απαραίτητη για την οργάνωση και την ανάλυση των σχετικών πληροφοριών. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)