Χημεία Τροφίμων

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Γ' Εξάμηνο
ECTS
5
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των ιδιοτήτων βασικών συστατικών των τροφίμων και των αρχών που διέπουν την αλλοίωση, τη διατήρηση και την επεξεργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται επιλεγμένα θέματα της επιστήμης τροφίμων και συνδυάζονται με εργαστηριακές ασκήσεις.
Οι εργαστηριακές ασκήσεις έχουν ως στόχο:
(α) τη σύνδεση της θεωρίας των παραδόσεων με αντίστοιχα εργαστηριακά πειράματα.
(β) την εκμάθηση μερικών βασικών εργαστηριακών τεχνικών της χημείας τροφίμων.
(γ) την εξοικείωση με προσδιορισμούς-υπολογισμούς σύστασης τροφίμων.
(δ) τη συνειδητοποίηση των φοιτητών ως καταναλωτών και ως μελλοντικών επαγγελματιών του χώρου της διατροφής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα:
• έχει προχωρημένη γνώση και θα έχει κατανοήσει τις ιδιότητες βασικών συστατικών των τροφίμων.
• έχει κατανοήσει το πώς οι ιδιότητες των συστατικών των τροφίμων επηρεάζουν την αλλοίωση, τη διατήρηση και τις μεταβολές τους κατά την επεξεργασία.
• είναι σε θέση να περιγράψει, να ερμηνεύσει και να αξιολογήσει τις μεθόδους προσδιορισμού συστατικών των τροφίμων και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματά τους.
• είναι σε θέση να πραγματοποιεί υπολογισμούς για τη σύσταση των τροφίμων και να αξιολογεί τα αναγραφόμενα στις ετικέτες τους.
• είναι σε θέση να εργάζεται μόνος ή σε ομάδες ακολουθώντας πρωτόκολλα.

  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Ταχεία λήψη αποφάσεων
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)