Υγιεινή Μονάδων Διατροφής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Ε' Εξάμηνο
ECTS
3
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να διδαχθούν τις πηγές μόλυνσης των τροφίμων, τα είδη των τροφογενών κινδύνων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους σε μονάδες διατροφής. Η κατάρτιση των διαιτολόγων σε θέματα υγιεινής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εργασία σε χώρους όπου άμεσα ή έμμεσα έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που προορίζονται για βρώση. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστήριο με υποχρεωτική παρακολούθηση για την τελική τεκμηρίωση της κατάρτισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ ή σχετικών φορέων πιστοποίησης για την ασφάλεια των τροφίμων.

  • Ικανότητες
  • να εντοπίζουν τους τροφογενείς κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα
  • να κατανοούν τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
  • Δεξιότητες
  • να σχεδιάζουν διαγράμματα ροής της παραγωγής
  • να εντοπίζουν κρίσιμα σημεία ελέγχου
  • να διαχειρίζονται σχέδια HACCP
  • να διαχειρίζονται μη συμμορφώσεις και να προτείνουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)