ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ -ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής ανακοίνωσε επαναπροκήρυξη για την εισαγωγή περιορισμένου αριθμού Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, για σπουδές μερικής φοίτησης (διάρκειας 2,5 έτη) στην κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2023.

Επαναπροκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών/τριών στην κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή Μερικής 2023