ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” – Κατάλογος Επιτυχόντων – Κατάλογος Επιλαχόντων- Κατάλογος υπόχρεων παρακολούθησης Σεμιναρίου Αρχές Διατροφής-Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Η Συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, στην υπ’ αριθμ. 144/13-09-2023 συνεδρίασή της:

  1. Ενέκρινε και επικύρωσε:

  • τον Πίνακα των επιτυχόντων/ουσών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» για το ακαδ. έτος 2023-2024 (ανά κατεύθυνση και ανά Πρόγραμμα Πλήρους/Μερικής φοίτησης),

  • τον Πίνακα των επιλαχόντων/ουσών (ανά κατεύθυνση και ανά Πρόγραμμα Πλήρους/Μερικής φοίτησης).

  1. Όρισε ως υποχρέωση την παρακολούθηση του εισαγωγικού σεμιναρίου «Αρχές Διατροφής», διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, στους επιτυχόντες (από την υποχρέωση αυτοί εξαιρούνται οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Διαιτολογίας-Διατροφής).

Οι εγγραφές στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν από 18/09/2023 έως και 21/09/2022

Παρακαλούνται όσοι επιτυχόντες/όσες επιτυχούσες ΔΕΝ επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο ΠΜΣ να αποστείλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ σχετική επιστολή έως 19/09/2023.

Σε περίπτωση ΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ θέσεων από τους επιτυχόντες/τις επιτυχούσες, οι επιλαχόντες/ουσες ανά κατεύθυνση και σειρά κατάταξης θα ενημερωθούν προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” – Κατάλογος Επιτυχόντων – Κατάλογος Επιλαχόντων- Κατάλογος υπόχρεων παρακολούθησης Σεμιναρίου Αρχές Διατροφής-
Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Αίτηση εγγραφής 

(για τη λήψη του αρχείου της αίτησης, αν χρησιμοποιείτε ως περιηγητή το Chrome, παρακαλώ πατήστε δεξί κλικ + αποθήκευση συνδέσμου ως)