Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο του Ε.Β.ΒΙ.Φ.Α.Μ. στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας, Γενετικής, Διατροφής, Μικροβιολογίας και Φυσιολογίας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Μεταβολισμός των λιποειδών και κυρίως του Platelet- Activating Factor (PAF) σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις. Μέθοδοι απομόνωσης, διαχωρισμού και ταυτοποίησης λιποειδών. Σχέση της Μεσογειακής Δίαιτας με τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μετατροπή των υπο-προϊόντων ελαιουργίας, οινοποιίας και ιχθυοκαλλιεργειών σε υψηλής αξίας προϊόντα.
  • Mελέτη των βιοδραστικών μικρο-συστατικών και των επιδράσεων που αυτά έχουν στην υγεία των ανθρώπων – διερεύνηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που χαρακτηρίζουν τις νόσους.  Απομόνωση, δομικός χαρακτηρισμός και  βιολογική δράση των μικρο-συστατικών των φυσικών προϊόντων/τροφίμων.
  • Επίδραση της διατροφής στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και μέσω αυτών στις χρόνιες παθήσεις. Μεταγευματικός δυσμεταβολισμός και λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.
  • Επίδραση της διατροφής στην ασκησιογενή μυική βλάβη.
  • Μοριακή Γενετική, ανάλυση βιομορίων σε χρόνια νοσήματα με έμφαση σε καρδιομεταβολικούς φαινότυπους και στις αλληλεπιδράσεις με την διατροφή.
  • Νοσήματα μεταβολισμού του σιδήρου (γενετική τους φύση, παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα και αντιμετώπιση)  – Χημικές αισθήσεις.
  • Παρεντερική και Εντερική Διατροφή για την σίτιση του βαρέως πάσχοντα ασθενή με στόχο την επίτευξη ενεργειακής ισορροπίας και κάλυψης των θρεπτικών αναγκών. Χορήγηση ειδικών διαλυμάτων με σύγχρονα συστήματα λογισμικών και ρομποτικής και αποφυγή αλληλεπιδράσεων με συγχορηγούμενα φάρμακα ή τρόφιμα.
  • Μελέτη του εντερικού μικροβιόκοσμου στην υγεία και στην ασθένεια. Επίδραση του εντερικού μικροβιόκοσμου και των μεταβολιτών του στην ακεραιότητα του εντερικού φραγμού. Προβιοτικά – Πρεβιοτικά.
  • Πειραματική και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, με έμφαση στη μελέτη της επίδρασης διατροφικών, φαρμακευτικών και άλλων παραγόντων στους μηχανισμούς που διέπουν τις φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων, ιστών και συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Ορμόνες και μεταβολισμός. Μελέτη φυσιολογικών λειτουργιών του οργανισμού και περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η δίαιτα, που επηρεάζουν τις λειτουργίες αυτές. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου χρόνιων νοσημάτων – αλληλεπιδράσεις γονιδίων και δίαιτας.

Διοίκηση Εργαστηρίου

Διευθυντής
Μανιός Ιωάννης, Καθηγητής
τηλ: +30 210-9549156
email: manios[ΑΤ]hua.gr

Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου

Προσωπικό & Έρευνα

Προσωπικό
Ερευνητικό Έργο
Δημοσιεύσεις

Γραμματεία Εργαστηρίου

Γραμματειακή Υποστήριξη

τηλ: +30 210-9549…
email: [ΑΤ]hua.gr

Υποδομές & όργανα

Εργαστήριο
Εργαστηριακός εξοπλισμός