Κατατακτήριες εξετάσεις 2022-23

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, πραγματοποιείται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι αιτήσεις και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά αποστέλλονται είτε ηλεκτρονικά στο dietad@hua.gr είτε ταχυδρομικά/με ταχυμεταφορά (courier) (με εμφανή την ημ/νία αποστολής στη σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, Τ.Κ. 176 76, ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΘΗΝΑ
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022-2023)

• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι υποψήφιοι/ες είναι :

Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., σχολών διετούς και υπερδιετούς φοίτησης
• αίτηση (πατήστε εδώ)
• αντίγραφο πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
• βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους εξωτερικού)

Απόφοιτοι/ες Ι.Ε.Κ. & Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας
• αίτηση (πατήστε εδώ)
• αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5)
• απολυτήριο λυκείου

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο 210 9549111.