Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορίας Π.Ε. με εισαγωγική βαθμίδα Δ’

Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Π.Ε. με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ στο γνωστικό αντικείμενο εργαστηριακό διδακτικό έργο στην Κλινική Διαιτολογία, για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου».

ΦΕΚ_2588Γ_20221013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΔΙΠ ΕΔΔ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΔΙΠ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΙΠ