ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 131/06-10-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του Προγράμματος Σπουδών Α ́ κύκλου του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η προκύρηξη αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ