Πρακτικό Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας