Πρόγραμμα συνεντεύξεων για την εισαγωγή φοιτητών/φοιτητριών στο ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή 2022