Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (old)

Το τμήμα συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εργαστηριακή και πρακτική άσκηση, και παρακολουθεί τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στη διατροφή και την υγεία.

Με αυτό το τρόπο, καλλιεργείται έρευνα υψηλού επιπέδου συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της δημόσιας υγείας, καθώς και της οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

Προπτυχιακό Νέο

Προπτυχιακό 2001-2021

Erasmus κινητικότητα

Πρακτική Άσκηση