Ανθρωπολογία της Διατροφής

Επίπεδο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο
Δ' Εξάμηνο
ECTS
4
Μέθοδος
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις
Τύπος Μαθήματος
Υποχρεωτικό
Γλώσσα
Αγγλικά, Ελληνικά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με αφετηρία το ερώτημα «Τι κρύβεται πίσω από τις διαιτητικές συνήθειες;» το μάθημα αποσκοπεί να διευκολύνει την κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον άνθρωπο και την τροφή του προσεγγίζοντας την όχι απλώς ως μια βιολογική ανάγκη, αλλά και ως στοιχείο του πολιτισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια αναμένεται να:

 • αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο περιβαλλοντικοί και πολιτισμικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν στη διαμόρφωση των διαιτητικών συνηθειών.
 • αναγνωρίζει τις  διατροφικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις της τοπικής κουζίνας.
 • κατανοεί ότι η παροχή πληροφοριών για ορθές συνήθειες διατροφής επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές, μόνο αν παράλληλα, υπερπηδηθούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ψυχολογικά εμπόδια των ατόμων.
 • είναι σε θέση να αξιολογεί ποιοτικά δεδομένα σε σχέση με τις πρακτικές εξασφάλισης και κατανάλωσης τροφής. 
 • κατανοεί την προέλευση των διατροφικών ιδιαιτεροτήτων που χαρακτηρίζουν τις διαφορες εθνότητες και θρησκευτικές ομάδες. 
 • έχει γνώση γύρω από τις καταβολές των διαιτητικών συνηθειών οι οποίες επικρατούν στον ελληνικό χώρο
 • είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα βιβλιογραφικά και άλλα δεδομένα για τη συγγραφή μικρών επιστημονικών δοκιμίων.
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
 • Κριτική σκέψη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)