Εφαρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφής – Μερικούς Φοίτησης

 

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Διατροφής
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

 

Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών

Κτήριο Βιβλιοθήκης, Γραφείο 3.3.
τηλ: 210 9549158
fax: 210 9577050
email: dsecpost[AT]hua.gr
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 13.00-15.00

Οδηγοί & Κανονισμός σπουδών

Οδηγός Διδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Οδηγίες Συγγραφής Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής
Οδηγίες Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

Χρήσιμα Έντυπα

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής