Γ' Εξάμηνο

Εξάμηνο

ΓΕ0201Διαχείριση Μονάδων Διατροφής

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Γ' Εξάμηνο
ECTS : 4
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ0100Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Γ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ1300Διατροφική Αξιολόγηση

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Γ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ1901Χημεία Τροφίμων

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Γ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ0602Βιοχημεία ΙΙ

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Γ' Εξάμηνο
ECTS : 6
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ1701Φυσιολογία Ι

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Γ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

Αναζήτηση Μαθημάτων