Βρείτε τις πληροφορίες για τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν!

Κατάλογος Μαθημάτων

ΕΔ.Δ.Π.304 &ΕΔ.Δ.Μ.304Διατροφή & Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού Βάρους

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 7
Τύπος Μαθήματος : Επιλογής
Περισσότερα

ΙΑ4000Διατροφή & Πρωταθλητισμός

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Επιλογής
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.301 & ΕΔ.Δ.Μ.301Διατροφή & Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής Σήματος

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 7
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.219 & ΕΔ.Δ.Μ.219Ενδογενή Νοσήματα Μεταβολισμού

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 7
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.214 & ΕΔ.Δ.Μ.214Μεταβολομική

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 7
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.213 & ΕΔ.Δ.Μ.213Εργομετρία

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 7
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.210 & ΕΔ.Δ.Μ.210Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική Προδιάθεση

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 7
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.209 & ΕΔ.Δ.Μ.209Βιοπληροφορική

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 8
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΕΔ.Δ.Π.208 & ΕΔ.Δ.Μ.208Επιγενετική

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
ECTS : 8
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα
1 2 3 4 5 11

Αναζήτηση Μαθημάτων