Α' Εξάμηνο

Εξάμηνο

ΕΔ.Δ.Π.105 & ΕΔ.Δ.Μ.105Εργοφυσιολογία

Επίπεδο : Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας – Διατροφής
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 8
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ2000Ψυχολογία της Υγείας

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΞΓ0101Ξένη Γλώσσα Ι

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΟΚ0301Βιοστατιστική Ι

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 4
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ0701Οργανική Χημεία

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ1400Εφαρμογές Πληροφορικής σε Επαγγέλματα Υγείας

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ0200Εισαγωγή στη Διατροφή

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ1200Γενική Χημεία

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 6
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ0500Βιολογία Κυττάρου

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Α' Εξάμηνο
ECTS : 6
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

Αναζήτηση Μαθημάτων