Ασκήσεις

Μέθοδος

ΓΕ3800Γαστρονομία

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Ζ' Εξάμηνο, ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Επιλογής
Περισσότερα

ΙΑ0503Διατροφή & Μεταβολισμός Μακροσυστατικών

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Ε' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ1200Φαρμακολογία

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Δ' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΓΕ2900Ασφάλεια Τροφίμων σε Μονάδες Διατροφής

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Δ' Εξάμηνο
ECTS : 3
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ1800Διατροφική Αγωγή & Προαγωγή Υγείας

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ0601Μοριακή Βιολογία & Γενετική

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Δ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ1900Διατροφή & Άσκηση

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : Ε' Εξάμηνο
ECTS : 4
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

ΙΑ2000Διατροφή & Δημόσια Υγεία

Επίπεδο : Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Εξάμηνο : ΣΤ' Εξάμηνο
ECTS : 5
Τύπος Μαθήματος : Υποχρεωτικό
Περισσότερα

Αναζήτηση Μαθημάτων