Εφαρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή – Πλήρους Φοίτησης

 

ΠΜΣ Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Διατροφής
Πλήρους Φοίτησης Μερικής Φοίτησης

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

Κλινική Διατροφή

Διατροφή και Άσκηση

Μοριακή Διατροφή

 

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός

Πλήρους Φοίτησης

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμ.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ’ Εξαμ.
Πρόγραμμα Εξετάσεων

Μερικής Φοίτησης

Πρόγραμμα 1ου Έτους
Πρόγραμμα 2ου Έτους
Πρόγραμμα Εξετάσεων

Σεμινάριο Αρχές Διατροφής

Πρόγραμμα Σεμιναρίου Αρχές Διατροφής

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
τηλ: 210 9549158
fax: 210 9577050
email: esofou@hua.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός & Στόχοι
Διοίκηση
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
Τέλη Φοίτησης
Αριστεία Επίδοσης

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Οδηγοί και Κανονισμός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οδηγίες Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διατριβής

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ