ΠΜΣ Διατροφή και Υγεία

Στο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το 2000 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί:

  • στην ανάπτυξη της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Διατροφής
  • στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι θα στελεχώσουν φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της Διατροφής 
  • στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
  • στην ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού
  • στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από άλλα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Υπάρχουν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένης Διαιτολογίας Διατροφής”, πλήρους και μερικής φοίτησης, και στο καθένα υπάρχουν τρεις επιμέρους κατευθύνσεις.

Κατευθύνσεις

Διατροφή και Δημόσια Υγεία

Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε αντικείμενα της διατροφής και του σύγχρονου τρόπου ζωής, με
έμφαση σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας πρόληψης και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, η κατεύθυνση αυτή πραγματεύεται θέματα που αφορούν στη θέση της δίαιτας και
άλλων πτυχών του τρόπου ζωής στην πρόληψη των χρόνιων μημεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως η παχυσαρκία και τα συνοδά καρδιομεταβολικά νοσήματα, η οστεοπόρωση, η σιδηροπενική αναιμία, αλλά και γενικότερα η ανεπαρκής ή η υπερβολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών κ.λπ. Επίσης, στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικά με τη βελτιστοποίηση δεικτών ανάπτυξης, θρέψης, πρόληψης και αντιμετώπισης της υποθρεψίας για τον ευρύτερο πληθυσμό στα στάδια της ζωής. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στη χρήση συμπεριφορικών τεχνικών και νέων τεχνολογιών στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων παρέμβασης, κυρίως σε θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης, στις μεθόδους αξιολόγησης της ενεργειακής δαπάνης και πρόσληψης και λειτουργικών παραμέτρων σε ομαδικό ή/και ατομικό επίπεδο, αλλά και σε θέματα διατροφής, ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, τοξικολογικά επίπεδα, αποδεκτές ημερήσιες δόσεις κ.λπ., σχετικά με τη διαμόρφωση
πολιτικών διατροφής. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στις αρχές της βιοστατιστικής και επιδημιολογίας. Ανάλογα με τις βασικές σπουδές τους, θα μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες
είτε στο πλαίσιο ενός διαιτολογικού γραφείου, είτε στην κοινότητα (δημοτικά ιατρεία, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ΚΑΠΗ, γηροκομεία, εργασιακούς χώρους, γυμναστήρια), είτε στη βιομηχανία τροφίμων. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση ορθών διατροφικών πρωτοκόλλων που τοχεύουν στη διατήρηση των βέλτιστων προτύπων υγείας, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων διατροφής για τον γενικό πληθυσμό ή για συγκεκριμένες ομάδες, στην έρευνα και ανάπτυξη στον
τομέα της διατροφής του ανθρώπου, να παρέχουν κατάρτιση σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων στους φορείς των τομέων της διατροφής και της γεωργίας, να παρέχουν διδασκαλία τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων σε σχέση με τα τρόφιμα και τη διατροφή.

Διατροφή, Τρόφιμα και Καταναλωτής

Αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στα αντικείμενα της διατροφής και των τροφίμων, με έμφαση στα θέματα διαμόρφωσης διατροφικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, αξιοποιώντας σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος της κατεύθυνσης είναι η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων για τη σύνδεση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων στον χώρο των τροφίμων με την κοινωνία και τη βιομηχανία, παρέχοντας όλη την απαραίτητη πληροφορία και εφαρμόζοντας στην πράξη επιστημονικά δεδομένα που αφορούν την παραγωγή και τη διακίνηση των τροφίμων και συνδέοντας την κατανάλωση των τροφίμων με την προαγωγή υγείας, τη διασφάλιση της ποιότητας και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων. Επιπλέον, σκοπός της κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σχετικά με τη διαχείριση και τον έλεγχο των συστημάτων τροφοδοσίας, τη δυναμική της αγοράς σχετικά με τα προϊόντα διατροφής και τις σχετικές επιπτώσεις στους καταναλωτές και τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη διατροφική πολιτική, τις διατροφικές πληροφορίες και τη δημόσια υγεία. Οι φοιτητές θα έχουν έτσι τη δυνατότητα, αναλόγως των βασικών τους
σπουδών, στελέχωσης βιομηχανιών τροφίμων, εργαστηρίων ανάλυσης τροφίμων, εταιριών μαζικής εστίασης, ξενοδοχείων και κέντρων αναψυχής, ερευνητικών ινστιτούτων, εταιρειών συμβούλων διατροφής και πιστοποίησης, νοσοκομείων και κέντρων αποκατάστασης. Επίσης, οι απόφοιτοι θα διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες και δεξιότητες στη διαχείριση της επισήμανσης και των πληροφοριών σχετικά με τους διατροφικούς ισχυρισμούς και, γενικότερα, τις πτυχές της επικοινωνίας, αλλά και στην έρευνα με σκοπό την τεκμηρίωση των επιδράσεων των τροφίμων στην υγεία (ισχυρισμοί υγείας). Επιπλέον, θα μπορούν να απασχοληθούν στην αξιολόγηση της διατροφικής και οργανοληπτικής ποιότητας και στον έλεγχο της ασφάλειας και της καταλληλότητας των τροφίμων προς κατανάλωση, σε έρευνες σχετικές με την κατανάλωση τροφίμων και τα προγράμματα διατροφικής παρακολούθησης και γενικά να συνδράμουν στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της διατροφής του ανθρώπου.

Ακαδημαϊκός Προγραμματισμός

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κεντρικό Κτήριο, 1ος όροφος.
τηλ: 210 9549158
fax: 210 9577050
email: esofou@hua.gr

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Σκοπός & Στόχοι
Διοίκηση
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
Τέλη Φοίτησης
Αριστεία Επίδοσης

Υποδομές & Φοιτητική Μέριμνα

Υλικοτεχνική Υποδομή
Φοιτητική Μέριμνα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Β.Κ.Π.)
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας
Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών
Ρυθμίσεις και Παροχές για Ειδικές Ομάδες Φοιτητών
Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Οδηγοί και Κανονισμός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οδηγίες Συγγραφής Μεταπτυχιακής Διατριβής

Χρήσιμα Έντυπα

Πρότυπο Αίτησης (γενικό)
Αίτηση Αναστολής Φοίτησης
Αίτηση Παράτασης Φοίτησης
Αίτηση Ορισμού Θέματος και Μελών ΜΔ Επιτροπής
Αίτηση Αλλαγής Θέματος ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Επιβλέποντα ΜΔ
Αίτηση Αλλαγής Θέματος και Μελών ΜΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α’ Εξάμηνο

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTS
Α΄ Εξαμήνο
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π 100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα ΒιοχημείαςΕΔ.Δ.Π.101Υποχρεωτικό348
Ειδικά Θέματα Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Π.102

Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Π.104
Υποχρεωτικό458
ΕργοφυσιολογίαΕΔ.Δ.Π.105Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής– Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή
Βιοστατιστική-Μεθοδολογία ΈρευναςΕΔ.Δ.Π.100Υποχρεωτικό457
Ειδικά Θέματα Βιοχημείας και Μεταβολισμού της ΔιατροφήςΕΔ.Δ.Π.104Υποχρεωτικό458
ΔιατροφογενετικήΕΔ.Δ.Π.109Υποχρεωτικό348
Σύγχρονα Θέματα Διατροφής – Διατροφικής ΑξιολόγησηςΕΔ.Δ.Π.103Υποχρεωτικό347

Β’ Εξάμηνο

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTS
Β΄ Εξαμήνο
Κατεύθυνση Κλινική Διατροφή
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής ΕνηλίκωνΕΔ.Δ.Π.200Υποχρεωτικό458
Ειδικά Θέματα Κλινικής Διατροφής Παιδιών και ΕφήβωνΕΔ.Δ.Π.201Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατεύθυνση Διατροφή και Άσκηση
Εργοβιοχημεία και ΜεταβολισμόςΕΔ.Δ.Π.202Υποχρεωτικό348
Διατροφική Αγωγή ΑθλουμένωνΕΔ.Δ.Π.203
Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατεύθυνση Μοριακή Διατροφή
ΕπιγενετικήΕΔ.Δ.Π.208Υποχρεωτικό348
ΒιοπληροφορικήΕΔ.Δ.Π.209Υποχρεωτικό348
Δύο κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Β΄ ΕξαμήνουΥποχρεωτικό6814
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου
Διατροφή, Τρόπος Ζωής και Γενετική ΠροδιάθεσηΕΔ.Δ.Π.210347
ΕργομετρίαΕΔ.Δ.Π.213347
ΜεταβολομικήΕΔ.Δ.Π.214347
Διατροφή και Άσκηση στη Ρύθμιση Σωματικού ΒάρουςΕΔ.Δ.Π.304347

Γ’ Εξάμηνο

ΤίτλοςΚωδικός ΜαθήματοςΥποχρεωτικότηταΏρεςΔΜ/Σ*ECTS
Γ΄ Εξαμήνο
Όλες οι κατευθύνσεις
Ένα κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα από τον κατάλογο των μαθημάτων του Γ΄ εξαμήνουΕΔ.Δ. 400Υποχρεωτικό1223
Κατάλογος κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων Β΄ εξαμήνου
Διατροφή και Μοριακοί Μηχανισμοί Μεταγωγής ΣήματοςΕΔ.Δ.Π.301347
Διατροφή και ΠρωταθλητισμόςΕΔ.Δ.Π.303347
Ενδογενή Νοσήματα του ΜεταβολισμούΕΔ.Δ.Π.219347

Αναζήτηση Μαθημάτων